ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ(ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017, ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແບບຢືນຍົງ 2016-2020 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ທີ່ແຂວງອັດຕະປື, ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018

dav

ໃນວັນທີ 26 / 01 / 2018 ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2016 – 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງແຂວງ 2016-2020. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສີວິໄລ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແຂວງ,ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິ 05 ເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃຫ້ກຽດກ່າວໄຂກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສີວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ໃນກອງປະ ຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພະແນກກົມກອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າແຜນການເມືອງ, ສູນສະຖິຕິ 05 ເມືອງ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 85 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.
• ໃຫ້ກຽດບັນລະຍາຍເອກະສານ 2 ຫົວຂໍ້ຄື:
ໃນຕອນເຊົ້າເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ 2016-2020 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ໂດຍທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສີວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ພ້ອມນັ້ນຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈິງໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນ 2 ເອກະສານ ເຫັນວ່າຜູແທນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີ ເພື່ອເປັນບ່ອນ ອິງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
ຕອນແລງທ່ານຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງແຂວງ 2016-2020 ພ້ອມນັ້ນຜູ້ແທນກອງປະຊຸມກໍໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ໂດຍສະເພາະວຽກງານສະຖິຕິຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ,ຈຸງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ມີການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຜູ້ທີ່ຮັບຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວຕ້ອງເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າສູ່ມາດຕະຖານຂອງສາກົນຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຢາກເຮັດໄດ້ຄຶແນວນັ້ນ, ຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງນິຕິກຳສະຖິຕິເປັນຕົ້ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິຂອງ ສ ປປ ລາວ ໃຫ້ກ່າວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*